مدرسه شهمات: شعبه مجموعه انقلاب تهران

مدرسه شطرنج شهمات، چندماهی است که شعبه دیگری در مجموعه ورزشی انقلاب، در مکانی استثنایی و زیبا افتتاح نموده که شامل خانهء شطرنج و کافه شطرنج می باشد. در این مکان جذاب شطرنج آموزان، علاوه بر شرکت در کلاسهای آموزشی، در مسابقات هفتگی نیز شرکت نموده و در کنار آن می توانند از کافه شطرنج فضای سبز اطراف آن نیز استفاده نمایند:

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

شعبه دوم مدرسه شطرنج شهمات در مجموعه ورزشی انقلاب

 

تصاویر دور ششم مسابقات شهمات

مسابقات شطرنج شهمات این هفته نیز ادامه داشت:

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

 

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

 

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

مسابقات شطرنج شهمات

تصاویر مدرسه شطرنج شهمات

مدرسه شطرنج شهمات

مدرسه شطرنج شهمات

مدرسه شطرنج شهمات

مدرسه شطرنج شهمات

 

مدرسه شطرنج شهمات

مدرسه شطرنج شهمات

آلبوم: استادان شطرنج ایران


استاد بزرگ مرتضی محجوب

استاد بزرگ احسان قائم مقامیاستاد بزرگ الشن مرادی ابدیاستاد بزرگ پوریا ایدنیاستاد بزرگ پوریا درینیاستاد بزرگ پرهام مقصودلواستاد بزرگ شجاعت قانعاستاد بزرگ همایون توفیقیاستاد بزرگ حسن عباسی فر