دهمین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان

دهمین دوره مسابقات تیمی رپید نوجوانان - ریتد جمعه 30 آبان با شرکت 50 تیمطی 7 دور برگزار شد. در این مسابقات تیم دختران هیئت شطرنج شمالغرب تهران ( شهمات) با حضور شادی حمیدی، آرتمیس محجوب، پانته آ رحیمی و پارمیس دشتی با 5 امتیاز توانستند مقام اول را کسب کنند.

همچنین در این مسابقات آرتمیس محجوب موفق به کسب مقام دوم میز 3 شد.

مجاز به ارسال پیام نیستید