مسابقات قهرمانی رده سنی کشور

 

مسابقات قهرمانی رده سنی کشور از تاریخ 6 لغایت 12 مهر ماه طی 9 دور برگزار شد.

در این مسابقات کیان کشانی توانست در رده سنی زیر 10 سال با کسب 7 امتیاز با افزایش 52 واحد ریتینگ مقام چهارم را کسب کند.

کیان با نفر سوم هم امتیاز شد اما به خاطر پوئن شکنی کمتر در رده چهارم جدول قرار گرفت.

همچنین در این مسابقات امیر محمد رسولی در رده سنی زیر 16 سال با کسب 6 امتیاز افزایش 89 واحد ریتینگ و پانته آ رحیمی در رده سنی زیر 16 سال با کسب 6 امتیاز افزایش 62 واحد ریتینگ را داشتند.

 

امیر محمد رسولی

 

پانته آ رحیمی

مجاز به ارسال پیام نیستید