چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج آموتورهای ایران

 

چهارمین دوره مسابقان آماتورهای ایران در دو جدول A ریتینگ زیر 2000 و جدول B ریتینگ زیر 1700 از تاریخ 9 الی 15 شهریور در زنجان برگزار شد.

در این مسابقات امیر محمد رسولی شطرنج باز باهوش توانست در جدول A در بخش استاندارد  مقام سوم را  و در بخش بلیتس  توانست مقام برتر ریتینگ زیر 1800 را کسب کند.

مجاز به ارسال پیام نیستید