مسابقات استعدادهای درخشان کشور

در دومین دوره مسابقات استعدادهای درخشان کشور به میزبانی استان گیلان در بخش رپید تیمی امیرمحمد رسولی با حضور در تیم استان البرز توانست مقام سوم انفرادی را کسب کند.

مجاز به ارسال پیام نیستید