21 اردیبهشت، دور دوم مسابقات شهمات آغاز می‌شود

مسابقات هفتگی

پس از برگزاری موفق دور اول مسابقات هفتگی شهمات، دور دوم مسابقه ي بزرگ شطرنج شهمات با جوایز ویزه، جمعه  21 اردیبهشت در مدرسه شطرنج شهمات واقع در سعادت آباد آغاز می‌شود.
ساعت شروع از 9.5 صبح

اطلاعات بیشتر:

02188683719  /  02188689380

 

مجاز به ارسال پیام نیستید