شیروف: آینده شطرنج ایران امیدوار کننده است

الکسی شیروف

استاد بزرگ شطرنج کشور لتونی گفت: آینده شطرنج ایران امیدوار کننده است و دستیابی به سطوح بالای جهانی شطرنج نمی تواند دور از ذهن باشد.

آلکسی شیروف در گفت وگو با ایسنا، در حاشیه دومین دوره از رقابت های شطرنج جام ستارگان در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: پرهام مقصود لو شطرنج باز جوان ایرانی توانست بادور جوابا استاد بزرگ کشور گرجستان را مغلوب کند و پویا ایدنی هم این استاد بزرگ را با نتیجه تساوی متوقف کرد که این امر بیانگر استعداد نوجوانان و جوانان شطرنج باز ایرانی در این رشته ورزشی است.

استاد بزرگ شطرنج کشور لتونی افزود: با وجود این جوانان و نوجوانان باهوش و با استعداد، آینده شطرنج ایران امیدوار کننده است و دستیابی به سطوح بالای جهانی شطرنج نمی تواند دور از ذهن باشد.

شیروف خاطر نشان کرد: ایران بازیکنان با استعداد بسیاری دارد که می توانند در عرصه های بین المللی خوش بدرخشند.

مجاز به ارسال پیام نیستید