آکادمی شطرنج باشگاه انقلاب

ورزشگاه انقلاب

در حال حاضر، آکادمی شطرنج باشگاه انقلاب تحت مدیریت مجموعه شهمات و استاد مرتضی محجوب می باشد