بیست و هفتمین دوره جام بین المللی فجر

مسابقات از روز سه شنبه 16 بهمن ماه راس ساعت 17 در فدراسیون شطرنج آغاز می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجاز به ارسال پیام نیستید