پنجاه و دومین دوره فینال قهرمانی مردان کشور

نفرات برتر قهرمانی شطرنج بزرگسالان  کشور:

نفر اول: استاد بزرگ علیرضا فیروزجا از مازندران با 9 امتیاز

نفر دوم : استاد بزرگ پویا ایدنی از خوزستان با 7.5 امتیاز

نفر سوم : استاد بین المللی مرصاد خدا شناس با 6.5 امتیاز

نفر چهارم: استاد بین المللی آرین غلامی با 6.5 امتیاز

نفر پنجم: استاد بزرگ پویا درینی با 6 امتیاز

 

این مسابقات در بوشهر طی 11 دور برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مجاز به ارسال پیام نیستید