اردوی آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 تا 18

روز دوم اردوی آماده سازی نفرات برتر رده های سنی 14 تا 18 سال پسرا و دختران کشور در محل فدراسیون شطرنج

 

استاد بزرگ و مربی ارشد فیده مرتضی محجوب به عنوان سرمربی و استاد فیده ارسلان زرین فام به عنوان مربی به تدریس می پردازند.

 

 

مجاز به ارسال پیام نیستید